Benporselen

AUTUMN

Historien bak AUTUMN serie

Primstaven er en kalender hvor hver dag i året er skåret inn som et hakk. Helligdager og spesielle merkedager er markert med egne symboler. Kalenderen hadde ikke bevegelige helligdager, slik at den faktisk var laget for evigheten. 

Primstaven er kjent fra middelalderen og var i bruk til den gradvis ble avløst av vår nåværende kalender. I enkelte avsidesliggende bygder ble primstaven anvendt til ut på 1800-tallet.

Bygninger og kommunikasjonsmidler

Et kirkebygg kan i primstavsammenheng være et symbol både på abstrakte fenomener og på helgener som gjorde seg bemerket som kyrkebyggere. Kirkebygg er mest frekvente på allehelgensdag 1. november. De finnes på omtrent hver tiende primstav, med en klar overvekt på staver fra Stavanger bispedømme.