Porselen

VIKINGSKIP

VIKINGSKIP serie

Havet skapte bånd mellom mennesker. 

Handel og oppdagelser ga muligheter og kunnskap, og bidro til utvikling av teknologi og håndverk.

Osebergskipet, et mektig ikon fra vikingtid, har liv etter døden. Det ble bygget på 800-tallet og gravlagt med to kvinner. I moderne tid, tidlig på 1900-tallet, ble skipet  gravet fram. Et fantastisk skip med utskjæringer og grafiske linjer.

Osebergskipet

Skip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820, og begravd i Oseberghaugen i dagens Tønsberg kommune i år 834.

Haugen ble gravd ut i år 1904. 

I år 1926 ble skipet fraktet til og utstilt i Vikingskiphuset i Oslo.

 

INSPIRASJON